bilgi@ibdd.org.tr

0212 327 62 81

Kurumsal

Misyonumuz; Değişen ve gelişen dünyanın koşullarına uyum sağlayıp, sürekli öğrenen, öğrendiklerini paylaşan bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerimizin eğitim programlarımızla daha kaliteli bilgiye ve birikime sahip olmalarını sağlamak, bağımsız denetim platformları oluşturmak, karar merciilerinin bir parçası haline gelmek, mesleğimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası değişimleri takip ederek bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, üyelerimiz ile bir araya gelerek mesleki ve sosyal ilişkileri güçlendirmek.

Vizyonumuz; daha organize, daha bilgili, daha güçlü bir bağımsız denetçi camiası oluşturarak, ülkemize, vatandaşlarımıza, üyelerimize daha yararlı ve verimli olabilmek için çalışmalar yaparak derneğimizin ulusal & uluslararası bağımsız denetim konularında değişmez bir yapı taşı olmasını sağlamaktır.

Değerlerimiz

- Uzmanlık : Üstlendiğimiz görevde en iyi, en üst, en ileri seviyede bilgiye sahip olmak gerektiğine inanarak faaliyetler yürütüyoruz.

- Etkinlik : Mesleki bilgilerimizi ve birlikteliğimizi pekiştirecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz

- Paylaşımcı : Elde edilen bilgiden alınacak karara kadar paylaşımcı davranıyoruz.

- Yenilikçi : Mesleki ve dernek çalışmalarında gerçekleştireceğimiz hizmetleri yenilikçi yöntemlerle gerçekleştiriyoruz

- Şeffaflık : Alınan kararlardan, gerçekleşen faaliyetlere kadar şeffaf bir yönetim anlayışındayız

- Adil: Her alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda eşit şartlar sunuyoruz.